Historie VSK

 

Prvopočátky sportovní činnosti vysokoškoláků v Brně spadají do roku 1904, kdy byl založen SK Moravská Slavia. Většinu členů tvořili studenti České vysoké školy technické. Po první světové válce a po vzniku samostatného Československého státu byl v roce 1918 zřízen na Masarykově univerzitě lektorát sportu a her. V obnovené SK Česká technika vznikají další oddíly, SK však již nestačí uspokojovat všechny zájemce a tak v roce 1918 dochází k rozdělení Tělovýchovný a sportovní odbor posluchačů Techniky a Sportovní sdružení Univerzity. V průběhu dalšího období a v důsledku politických změn dochází k obdobím vrcholného rozkvětu, ale i obdobím, kdy byl krutě přerušen. Nadšení a obětavost brněnských vysokoškolských učitelů a trenérů však vždy přivedlo tuto akademickou sportovní organizaci k životu a opětovnému sportovnímu rozvoji. Po sametově revoluci a ustanovení České asociace vysokoškolského sportu se i Brno vyrovnalo s novými podmínkami kdy se stal vysokoškolský sport samostatnou složkou v organizaci české tělovýchovy, současně se také mění název z Vysokoškolské tělovýchovné jednoty na Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno. Patronem činnosti se stává Masarykova univerzita. V roce 2002 garance činnosti přechází na nově vzniklou fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Brněnský vysokoškolský sport má dlouholetou tradici, která odpovídá postavení vysokých škol v brněnském regionu. Na řízení činnosti klubu se v počátcích podíleli F. Majda (1918), dr. František Vojta (1929-1947). Současnost Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita Brno je 1758 členů, z čehož 430 tvoří mládež a asi dalších 1100 členů je z řad studentů brněnských vysokých škol. Stoupá stále větší zájem studentů o sportovní vyžití organizované ve VSK Univerzita Brno a klub zajišťuje zapojení studentů vyšších ročníků v tělesné výchově a sportu. Z tohoto důvodu má klub stále vyšší náklady na nájmy v tělocvičnách a dalších sportovištích. V současné době funguje v klubu 33 oddílů vyvíjejících soutěžní a nesoutěžní činnost:

Nesoutěžně: aikibudo,aerobik, basketbal, ČASPV, kanoistika, karate, kulturistika, sálová kopaná, plavání, šerm, sportovní aerobik, sportovní gymnastika, turistika, volejbal.

Soutěžní činnost pak vyvíjí: atletika, basketbal, florbal, golf, lyžování, moderní gymnastika, orientační běh, plavání a skoky do vody, softbal, šachy, šipky, tenis, volejbal.

Soutěžní činnost pak vyvíjí: atletika, basketbal, florbal, golf, lyžování, moderní gymnastika, orientační běh, plavání a skoky do vody, softbal, šachy, šipky, tenis, volejbal.

 Posted by at 10.43