Basketbal – nesoutěžní

 
Charakteristika odílu:

Členy oddílu jsou zejména současní a bývalí studenti MU, kteří rádi hrají basketbal. Členem oddílu se může stát každý, kdo má radost z pohybu a ze hry. Cílem je, po individuální rozcvičce s míčem i bez něj, co nejvíc si zahrát.

Termíny:

Ve zkouškových obdobích se zpravidla hraje 2x týdně a během semestru 1x týdně. Hrací dny závisí na dostupnosti času v tělocvičnách a časových možnostech členů v oddíle.
Od 6.3.2005 do 20.5.2005 hrajeme každý pátek v tělocvičně Pod hradem vždy od 16:00 do 17:30, kromě 13.5., kdy basketbal není, protože se v tělocvičně pořádá jiná akce.
Časový rozvrh na zkouškové období a prázdniny bude znám v květnu.
O prázdninách (od června do srpna) za pěkného počasí hráváme na venkovním hřišti ZŠ Hroznová.

Ceny:

Ceny jsou stanoveny podle počtu přihlášených zájemců a odehraných her. Zahrnují příspěvky na chod oddílu a pronájem tělocvičny. Orientačně se pohybují kolem 450Kč za semestr (platí pro tělocvičnu Pod hradem)
Bližší informace podá předseda oddílu.

Předseda:

Petr Matula
e-mail: pem@fi.muni.cz
mob.: 777817470

 Posted by at 10.12