Firma - razítko


Útvar
Telefon, linka  
Normální pracovní doba
od do

CESTOVNÍ PŘÍKAZ


1. Příjmení, jméno, titul
2. Bydliště

Počátek cesty (místo, datu, hodina) Místo jednání Účel cesty Konec cesty (místo, dat.)


Datum a podpis zaměstnance
3. Zaměstnanec s pracovní cestou souhlasí


4. Spolucestující
5. Určený dopr. prostředek (u vlast. voz. druh, průměr. spotř. dle TP, druh PH)
6. Předpokládaná částka výdajů Kč

7. Povolená záloha Kč  vyplacená dne  pokl. doklad číslo

Datum a podpis zaměstnance oprávněného k povolení cesty

Podpis pokladníka

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY

8. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne

Datum a podpis oprávněného zaměstnance

Se způsobem provedení souhlasí:

Účtovací předpis
Má dáti Dal Částka Středisko Zakázka
Poznámka o zaúčtování
Datum a podpis pokladníka

Schválil (datum a podpis)

9. Výdajový - příjmový pokladní doklad

  číslo
Účtovaná náhrada byla přezkoušena a upravena na
 
Vyplacená záloha
Doplatek - Přeplatek
Slovy

Datum a podpis zaměstnance,
který upravil vyúčtování

Datum a podpis příjemce
(průkaz totožnosti)


VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY

Datum Odjezd - příjezd
Místo jednání podtrhněte1)
Použitý dopr. prostř.2)   Vzdál. v km3) Počátek a konec pracov. výkonu (hodina) Jízdné a míst. přepr. Strav. (přípl. na strav.) Nocležné Nutné vedlejší výdaje Celkem Upraveno
  v hod.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Stravování bylo poskytnuto bezplatně:  ano ne
Ubytování bylo poskytnuto bezplatně:  ano ne
Volná - zlevněná jízdenka:  ano ne
Pobírám odlučné:  ano ne
Celkem
Záloha
Doplatek - Přeplatek

Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně:
O - osobní vlak A - autobus AUS - auto služební MOS - motocykl služební
R - rychlík L - letadlo AUV - auto vlastní P - pěšky

Datum a podpis účtovatele
1) Dobu odjezdu a příjezdu vyplňte podle jízdního řádu.
2) Uvádějte ve zkratce.
3) Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného hromadného dopravního prostředku.